Aktuální informace z obce

Obecní úřad plně otevřen od 18.1.2021

Obecní úřad je nyní plně otevřen. Děkujeme za pochopení

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Informace: V letošním roce nebudou koledovat TŘI KRÁLOVÉ  K+M+B, jakož to bylo v předchzích letech. COVID to vše zamotal. Od 11.1.2021 do 24.1.2021 bude kasička na příspěvky umístěna v prodejně COOP v Žižkově Poli. Příspěvky budou využity na pomoc OBLASTNÍ CHARITĚ HAVL. BROD, která bude pomáhat dál potřebným. viz letáček v příloze. Samozřejmě každý dostane kalendářík a cukřík, jakom vždy. Děkujeme za pochopení

AUTOBUS - výluka nedělního spoje

Informujeme občany, že od 9.1.2021 - 6.3.2021 Nebude jezdit nedělní spoj autobusu. Je hlášená výluka společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

informace - uzavřený obecní úřad

Sděluji občanům, že z důvodu nemoci starostky i místostarosty je uzavřen obecní úřad min do 17. 1. 2021. Pokud máte neodkladné věci, volejte na tel. 724 189 749. Pokusím se to vyřešit na dálku. Děkujeme za pochopení a Všem občanům přejem hodně zdraví v této nelehké době.

Bačkovská

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel