Aktuální informace z obce

Vánoční ladění v Žižkově Poli

MŠ zve všechny na "Vánoční ladění", které proběhne v sobotu 3.12. 2022 od 14:00-18:00 hod v sále nad ˇMS v Žižkově Poli.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Občerstvení zajištěno

79. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 8.12.2022 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Vstupné ZDARMA

ZMĚNY v oblasti DATOVÝCH SCHRÁNEK

Povinnost pro PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY nebo PRÁVNICKÉ OSOBY mít zřízenou datovou schránku. Ti kteří jsoujiž zapsaní, bude jim automaticky vygenerovaná schránka po 1.1.2023

V příloze je dopis z Ministerstva vnitra ČR, kde je možné zaregistrovat se na semináře o této nové legislativě.

Návrh rozpočtu obce Žižkovo Pole na rok 2023

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel