Aktuální informace z obce

MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2023

Svatomartinský lampionový průvod

Obec Žižkovo Pole, Mateřská škola Žižkovo Pole a maminky pořádají "Svatomartinský lampionový průvod".

SRAZ ve středu 9.11. 2022 od 17:00 hod od Mateřské školy. 

Mapa cesty na plakátu v příloze.

Program pro děti z MŠ začíná již v 15:30 hod a bude zakončen průvodem, který je pro všechny občany. 

Pořadatelé prosí, aby se lidé zapojili a nachystali světýlkovou výzdobu podél trasy. Zároveň prosí o výpomoc při zhotovení občerstvení (koláče, slané pečivo, či nápoje), ketré se bude podávat u hasičárny po skončení průvodu.

Pořadatelé srdečně zvou všechny na tuto akci

UPOZORNĚNÍ - k odstranění a okleštění stromoví a jejich porostů

Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných prostorů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. děkujeme

78. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 10.11.2022 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel