Aktuální informace z obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.6.2020 od 19.00 hod

Evropský den proti vloupání, středa 16.6.2021

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

 

Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkáchhttp://www.stopvloupani.cz.

Kácení máje v Žižkově Poli dne 19.6.2021 od 13.00 hod

Srdečně zveme všechny na "Kácení máje v Žižkově Poli". Dne 19.6.2021 od 13.00 v místním parku.

Živá hudba za doprovodu kapely JÁSALAKA BAND

soutěže pro děti i dospělé, řezání na čas motorovou a ruční pilou, zatloukání hřebíků

Pro děti bude připraven skákací hrad

Občerstvení zajištěno 

Kostely a kapličky v mikroregionu Přibyslavska

Vernisáž výstavy fotografií - výstavní síň Kurfürstova domu, Bechyňovo nám. 45 Přibyslav

Po - pá: 8.00 - 12.00/13.00 - 16.00

So - ne: 9.00 - 11.00/13.00 - 16.00

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel