Aktuální informace z obce

VYHLÁŠENÍ konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřská škola Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

Zápis do MŠ Žižkovo Pole 2024/25

oznámení a výzva aktualizace ÚAP pro správní obvod obce s rozš.půs. HB

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel