Aktuální informace z obce

Divadlo ÚSMĚV Ludmily Frištenské PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

čtvrtek 11.8.2022 v 16:00 hod, Chotěboř, Kosmonautů 1665,  COOP HB u Pavluši I.patro

Kulturní kalendář a program MDKO 08-2022

Přeji pěkný letní den a přikládám havlíčkobrodský kulturní kalendář a program MDKO na srpen, včetně letního kina pod hvězdami a prázdninových dětských programů.

Usnesení ze zastupitelstva 28.7.2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel