Aktuální informace z obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2023

Dny evropského dědictví v Havlíčkově Brodě

se uskuteční 16. 9. 2023 od 9:00-16:00 hod. Od 17:00 koncert kapely Airback na Havlíčkově náměstí

Bohatý program v příloze.

těšíme se na Vaši návštěvu

rozpočtové opatření 8-2023

2. ročník SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ v obci Žižkovo Pole - 24.9.2023 od 13:00 hod

Obec Žižkovo Pole a Sportovci Žižkovo Pole Vás srděčně zvou na 2. Setkání HARMONIKÁŘŮ. Bude se konat v neděli 24.9.2023 od 13:00 hod v sále nad Mateřskou školou (1.patro - možnost bezbariérového přístupu). 

Vstupné 50,- Kč

Občerstvení zajištěno.

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel