Zaměstnanec obce

Obecní úřad Žižkovo Pole

Adresa: Obecní úřad Žižkovo Pole, Žižkovo Pole 9,  582 22 Přibyslav , IČO: 00268569,   tel,fax: 569484152, e-mail: obec@zizkovopole.cz

 

Obecní úřad Žižkovo Pole hledá technického pracovníka

Charakteristika pozice:

 • Údržba veřejného prostranství v obci dohled na pořádek a čistotu obce
 • Zimní údržba obce
 • Udržování (správce) veřejných obecních budov a víceúčelových zařízení
 • Další nespecifikované práce spojené s pořádkem obce

 

Kvalifikační požadavky:

 • Obsluha technických zařízení, traktor, sekačka, mulčovač, křovinořez, motorová pila, manuální zručnost

Předpoklady pro uchazeče:

 • Státní občanství ČR
 • Dosažení věku 18 let
 • Trestní bezúhonnost

 

Platové zařazení:

Platové ohodnocení dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • Souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů

 

Více informací na tel. čísle 724189749, email: starosta@zizkovopole.cz

a na webových stránkách www.zizkovopole.cz