Dotace

MMR - Opravy místních komunikací v obci Žižkovo Pole

SZIF - Veřejné prostranství v obci Žižkovo Pole

MMR - Obnova sportovišť v obci Žižkovo Pole

Dotace Kraj Vysočina

NPŽP ČR - Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole - 2022

NPŽP ČR - dotace "Přírodní zahrada u MŠ" 2021

Obecní lesy - dotace

O poskytnutí příspěvku, jehož poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, rozhoduje krajský úřad (KRAJ VYSOČINA) v přenesené působnosti v souladu s § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Finanční příspěvky je poskytován ze SR, kapitoly Ministerstva zemědělství, EU - Národního plánu obnovy ČR, Kraj Vysočina

účel: 

- Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

- Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (umělá obnova, následná péče, zřizování nových oplocenek)

NPŽP ČR - Výsadba stromů 2019