Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archivu dokumentů

Rozpočtové opatření 11/2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28. 11.2023 od 17.30 hod

Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých

č.j. 139EX 26700/21-076, zn. opr. 446817

SOP - Návrh rozpočtu r. 2024

SOP - Návrh rozpočtu r. 2024 a skutečnost r. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zahájení řízení o změně č. 3 Územního plánu Žiž. Pole - opakované projednání návrhu

Opakované veřejné projednání návrhu měny č. 3 Územního plánu  se bude konat 19. 12. 2023 v 11:30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Žižkovo Pole 9