Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archivu dokumentů

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Městys Krucemburk, IČO 00267716, Nám. jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk - vydává společné povolení - k provedení stavby vodního díla: Staré Ransko splašková kanalizace s čištěním odpadních vod na ČOV Krucemburk.

Rozpočtové opatření 12-2023

Rozpočtové opatření 11/2023