Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archivu dokumentů

pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

uskuteční se dne 13. června 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

usnesení ze zastupitelstva obce ze dne 18.5.2023

rozpočtové opatření č. 1/2023 - SOP

NÁVRH - Závěrečný účet SOP, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022

rozpočtové opatření 5/2023