Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archivu dokumentů

Pozvánka na Zastupitelstvo Kraje Vysočina, dne 13. prosince 2022 od 10.00 hod.

pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 13. prosince 2022 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.11.2022

Rozpočtové opatření č. 14 - 2022

Záměr prodeje části pozemku p.č. 81/7 cca 647 m2 v k.ú. Žižkovo Pole

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2103/1 cca 165 m2 v k.ú. Žižkovo Pole

SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA (SOP) - návrh rozpočtu na rok 2023, návrh střednědobého výhledu 2023-2026