Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření povahy a výzva k uplatnění připomínek

oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Žižkovo Pole

Závěrečný účet Mateřské školy Žižkovo Pole, rok 2020. Výkazy

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 27.5.2021 od 18.30 hod v zasedací místnosti na obecním úřadě

usnesení ze dne 22.4.2021

SOP - rozpočtové opatření č. 1/2021