Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva KRAJE VYSOČINA č. 6/2021 dne 14.9.2021 od 10.00

zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2021, které se bude konat 14.9.2021 od 10.00 hod. v sídle Kraje Vysočina, v kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekololgických jednotek (BPEJ) v k.ú. Žižkovo Pole

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 9.9.2021 od 18.30 hod

Rozpočtové opatření 3/2021

Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k.ú. Žižkovo Pole