Archiv dokumentů

usnesení ze dne 22.4.2021

SOP - rozpočtové opatření č. 1/2021

SOP - zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku

Záměr pronájmu rybníka p.č. 290 v k.ú. Žižkovo pole - výměra 1996 m2

Záměr obce Žižkovo Pole prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.4.2020 od 18.30 hod