Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v pátek 25.11.2022 od 17:00 hod

Zasedání se bude konatv budově obecního úřadu v zasedací místnosti.

Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. 1. 2023

Rozpočtové opatření 13/2022

Pozvánka na Zastupitelstvo Kraje Vysočina,

které se uskuteční dne 8. listopadu 2022 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Oznámení koncepce-dle § 10c odst. 1, přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

AKTUALIZACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 s výhledem do roku 2035

Rozpočtové opatření 12/2022