GDPR

Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává: 

  • Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů, 
  • IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300, 
  • mobil: 776 233 879, 
  • email: GDPR@akkliment.cz
  • ID datové schránky: ideg93s