Veřejné zakázky

odkaz: https://nen.nipez.cz/

zakázka: 

"Opravy místních komunikací v obci Žižkovo Pole a Technická dopravní infrastruktura - lokalita RD - Obec Žižkovo Pole"

Odkaz: Profil zadavatele

 https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zizkovo-pole_1745/ 

Zakázky:

"Oprava vodovodu Žižkovo Pole - výměna armatur"

"Posílení jímacího území Modlíkov - Na Prostředkách"

"Udržovací práce - oprava hřbitovní zdi"

"Udržovací práce - oprava povrchu místních komunikací"

"ZTV 12 RD  -  Žižkovo Pole -  S0 03 Vodovod"

"ZTV 12 RD  -  Žižkovo Pole"

"Oprava hřbitovní zdi a márnice"

"Energetické úspory pro OÚ v obci Žižkovo Pole"

" Stavební úpravy (změna vytápění) obecního úřadu Žižkovo Pole"

 Poptávka prací na provedení projektových prací pro stavbu "Vvbudování chodníků a oprava

  komunikace II/351, Obec Žižkovo Pole".

Udržovací práce - oprava povrchu místních komunikací"

"Orientační osvětlení Žižkovo Pole"

"Pořízení DA - obec Žižkovo Pole"

"Obnova sportovišť v obci Žižkovo Pole"

"Technická a dopravní infrastruktura - lokalita RD Žižkovo Pole" a "Opravy místních komunikací v obci Žižkovo Pole"