Nabízíme možnost koupě nádob (popelnic) na KOMUNÁLNÍ ODPAD. Popelnice plast 120 l - 900,- Kč (60kg odpadů), popelnice úlast 240 l - 1200,- Kč (96kg odpadů)

ODPADY, PSA, VODU, NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA, a jiné

 

Veškeré platby jsou možné uhradit:

 • Hotově na obecním úřadě
 • Na účet obce 9524521/0100 - zde je nutné uvézt do zprávy pro příjemce: Jméno, číslo popisné, o jaký poplatek se jedná (voda, odpady, psi, hroby, atd.....)

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (splatné nejpozději do 31.3.2023) - ODPADY 

schváleno zastupitelstvem obce Žižkovo Pole dne 25.11.2022

 • 450,- Kč za každého občana trvale hlášeného v obci (děti do 6 let jsou osvobozeny)
 • 450,- Kč za nemovitost v obci sloužící k rekreaci
 • PO a podnikající FO - zde je nutné mít podepsanou smlouvu s obcí. Poplatky jsou uvedené v ceníku (viz. úřad a samospráva, vyhlášky a nařízení) - tj. 1400,-  Kč za Komunální odpad a 700,- Kč za separovaný odpad
 • Komunální odpad je vyvážen svozovou firmou AVE - vývoz je 1 x 14 dní pravidelně, každý sudý týden v PONDĚLÍ (poprvé v roce 2023 bude vývoz 9.1.2023)

Poplatek za psa staršího 3 měsíců (splatné do 31.3.2023):

 

 • 100,- Kč za jednoho psa
 • 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa
 • v případě nového pejska si s sebou vezměte očkovací průkaz

Voda - úhrada splatná od 1. 7. 2023 do 31.10.2023:  

 

 • cena za 1 m3 je 27,- Kč x 10 % DPH = 1 m3 29,70,- Kč

zde budou občané informováni sms, že je možné platit odebranou vodu (obvykle po odečtení stavu vodoměru, které provádí p.David Pátek)

Pronájem hrobového místa (smlouvy pronájmu jsou na 15 let, poplatek je splatný vždy 1x za 5 let ):

 

    AKTUÁLNĚ vybíráme poplatky za období od 1.1.2020 - 31.12.2024 

 • 200,- Kč za jedno hrobové místo
 • 300,- Kč za dvojhrobové místo
 • 400,- Kč za trojhrobové místo
 • 130 Kč za dětské hrobové místo, urnový hrob malý

V případě dotazů volejte na tel. 724 189 749 D. Bačkovská