Nabízíme možnost koupě nádob (popelnic) na KOMUNÁLNÍ ODPAD. Popelnice plast 120 l - 900,- Kč (60kg odpadů), popelnice úlast 240 l - 1200,- Kč (96kg odpadů)

ODPADY, PSA, VODU, NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA, a jiné

 

PLATNÉ POPLATKY NA ROK 2024 - vodné, stočné, psi, odpady

 

Veškeré platby jsou možné uhradit:

 • Hotově na obecním úřadě
 • Na účet obce 9524521/0100 - zde je nutné uvést do zprávy pro příjemce: Jméno, číslo popisné, o jaký poplatek se jedná (voda, odpady, psi, hroby, atd.....)

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (splatné nejpozději do 31.3.2024) - ODPADY 

schváleno zastupitelstvem obce Žižkovo Pole dne 19. 10. 2023

 • 450,- Kč za každého občana trvale hlášeného v obci (děti do 6 let jsou osvobozeny)
 • 450,- Kč za nemovitost v obci sloužící k rekreaci
 • PO a podnikající FO - zde je nutné mít podepsanou smlouvu s obcí. Poplatky jsou uvedené v ceníku (viz. úřad a samospráva, vyhlášky a nařízení) - tj. 1400,-  Kč za Komunální odpad a 700,- Kč za separovaný odpad
 • Komunální odpad je vyvážen svozovou firmou AVE - vývoz je 1 x 14 dní pravidelně, každý sudý týden v PONDĚLÍ (poprvé v roce 2024 bude vývoz 8. 1. 2024)

Poplatek za psa staršího 3 měsíců (splatné do 31.3.2024):

 

 • 100,- Kč za jednoho psa
 • 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa
 • v případě nového pejska si s sebou vezměte očkovací průkaz

Voda - odpočty vodoměrů budou provedeny do 31. 12. 2023!!!!  

 

 • cena za 1 m3 je 27,- Kč x 10 % DPH = 1 m29,70 Kč 
 • Vodné je splatné nejdéle do 31. 3. 2024
 • občané budou informováni sms, že je možné platit odebranou vodu 
 • odečty provádí správce p. David Pátek

 

STOČNÉ:

 

 • Od 1. 1. 2024 bude účtováno stočné (je to poplatek za používání jednotné kanalizace). Cena bude upřesněna až po schválení zastupitelstvem obce Žižkovo Pole.
 • Stočné se platí ze zákona tam, kde je kanalizace s povolením provozování kanalizace a s povolením k vypouštění odpadních vod. Obec Žižkovo Pole vše splňuje, proto se MUSÍ stočné vybírat.

 

Pronájem hrobového místa (smlouvy pronájmu jsou na 15 let, poplatek je splatný vždy 1x za 5 let ):

 

    AKTUÁLNĚ vybíráme poplatky za období od 1.1.2020 - 31.12.2024 

 • 200,- Kč za jedno hrobové místo
 • 300,- Kč za dvojhrobové místo
 • 400,- Kč za trojhrobové místo
 • 130 Kč za dětské hrobové místo, urnový hrob malý

V případě dotazů volejte na tel. 724 189 749 D. Bačkovská