Aktuální informace z obce

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2022

Pohádka pro děti "O veliké řepě"

Divadelní spolek Frištenský a Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské zve na pohádku"O veliké řepě"

18.9.2022 od 10:00 hod v Chotěboři, Kosmonautů 1665, COOP HB u Pavluši, 1. patro

31. Mlékárenské dny v Přibyslavi

7. - 11. 9. 2022

více v příloze na plakátu 

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel