Aktuální informace z obce

havlíčkobrodský kulturní kalendář a program Městského divadla a kina Ostrov na červen

pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

uskuteční se dne 13. června 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

usnesení ze zastupitelstva obce ze dne 18.5.2023

rozpočtové opatření č. 1/2023 - SOP

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel