Aktuální informace z obce

Revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva, tuhá paliva

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve STŘEDU dne 26.5.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

 

 

Úplná uzavírka provozu na silnici III/3507 Havlíčková Borová

od 6:00 hod dne 10.5.2021 do 18:00 ho dne 27. 5. 2021 v ulici havlíčkova v úseku cca od č.p. 67 k č.p. 122

bude objížďka"

nad 7,5 t po silnicim I/19 z Přibyslavi do Žďáru n/S a dále po  silnici I/37 do Ždírce n/D a to oboustranně

don 7,5 t trasa po silnici II/351 z Přibyslavi do České Bělé a dále po silnici I/34 do Ždírce n/D a to oboustranně.

Více v přílohách

POMOC s registrací na očkování proti COVID-19

Informace. Občané 60+, 55+, kteří máte zájem o registraci na očkování proti COVID - 19 a nevíte, jak na to.

Stačí zavolat na tel 724189749 nebo přijďte na obecní úřad, ráda Vám pomohu. Vezměte s sebou: kartičku pojišťovny, mobilní telefon, pokud máte.

Nebojte se říci o pomoc, ráda za Vás vše zařídím a už se nemusíte o nic starat.

V případě potřeby osobně zavezu na očkování.


Bačkovská

Čištění komínů pondělí 3.5.2021 a úterý 4.5.2021

Zájemci na čištění komínů p. Vodou hlaste se na obecním úřadě nebo na telefonu 724 189 749. Bude chodit v pondělí 3.5.2021 a v úterý 4.5.2021

Děkujeme za pochopení

Bačkovská

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel