Aktuální informace z obce

Usneseni ze zastupitelstva obce konaného 9.9.2021

Prodej víceúčelové buňky

65. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 14.10.2021 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Prosím, nutné dodržování hygienických opatření dle vlády ČR

Změny u kanálů TV Nova - kabelová televize TKR

vezměte, prosím, na vědomí, že televizní kanál Nova 2 od 20. 9. 2021 mění svůj název na Nova Fun.
Přikládám nové logo. 

Od 20.9. se změní také logo kanálu Nova Action, najdete v příloze.   

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel