Aktuální informace z obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na středu 29. 5. 2024 od 18:30 hod

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje rozvoje Kraje vysočina a Vyhodnocení vlivů

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

BRIGÁDA i pracovní místo pro Herce/Herečku v Pekle Čertovina

Pro zájemce je uveden email či tel. číslo, které mohou kontaktovat pro více informací.

Nicolas Švec
Peklo Čertovina
tel.: +420 702 195 909

Havlíčkobrodský kulturní kalendář a program Městského divadla a kina Ostrov na květen 2024

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel