Aktuální informace z obce

Usnesení ze dne 21.3.2023

rozpočtové opatření 3/2023

rozpočtové opatření 2/2023

Výzva k podání žádosti o zápůjčku, darů či příspěvků - Sportovní činnost, Fond rozvoje bydlení

Od 21.3.2023 - 30.4.2023 je možné podat žádost o dar na sportovní činnost na rok 2023 a žádost o zápůjčku či příspěvek z "Fondu rozvoje bydlení" na rozšíření, opravu a modernizaci bytového fondu - na území obce Žižkova Pole, dle pravidel č. 1/2017 (na stránkách obce). 

Výběrové řízení žádostí bude hodnotit zastupitelstvo obce na květnovém zasedání (5.2023)

Žádost a potřebné informace https://www.zizkovopole.cz/fond-bydleni/ 

Žádosti se podávají na obecním úřadě.

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel