Aktuální informace z obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2024 od 18.30 hod

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí

95. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 11.4.2024 od 15:00 hod

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Vstupné ZDARMA

Aukce – Zahradní traktor TX 102 hydro

  • Obec Žižkovo Pole nabízí, pro své občany, k prodeji formou aukce zahradní traktor TX 102 hydro z roku 2006.
  • Minimální odkupní cena je 10 000,- Kč s DPH

Pravidla aukce:

  • Své nabídky noste v zalepené obálce osobně na OÚ. Na obálce musí být napsáno „NEROZPELOVAT – zahradní traktor“.
  • Na nabídkovém formuláři musí být uvedeno Vaše jméno, adresa, kontaktní email a Vaše nabízená částka vč. DPH (V případě výše zmíněných chybějících údajů bude nabídka automaticky vyřazena)

Oznámení o výherci:

Příjem nabídek do 24. 4. 2024 do 16:00 hod.

Obálky budou rozlepeny na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

V případě stejné nabídky rozhodne LOS

Další informace

  • Více informací, případná prohlídka na Tel.: 606 461 924 Miroslav Prokeš.

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel