Aktuální informace z obce

Novinky a změny v programové nabídce

Rádi bychom Vás informovali o plánovaných změnách v programové nabídce, které proběhnou 23. listopadu 2021

MegaEvent - 200 let KHB

více informací na plakátě v příloze

Plánovaná odstávka elektřiny

Plánovaná odstávka elektřiny zahrnuje určité loékalita, a to:

2.11.2021 od 7:30-15:30 - lokalita č.p. 124 a 127, viz příloha č. 1

3.11.2021 od 7:30-13:30 - lokalita č.p. 9, 16, 126, 129, viz příloha č. 2

4.11.2021 od 7:30-15:30 - lokalita č.p. 135,136, ale i 137,140 a 153, viz příloha č. 3

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na středu 20.10.2021 od 18:30 hod

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel