Aktuální informace z obce

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ dne 16.8.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Vysocina Revival FEST

Obec Modlíkov a Vysočina Revival FEST srdečně zvou vás i občany vaší obce či městyse na první a největší největší revival festival na Vysočině, který se bude konat už v sobotu 31.7.2021 od 16:00 hod v obci Modlíkov (viz. přiložený plakát).
 
Festival bude plný známých kapel a písní, konkrétně:
16:00 - 17:00 Divokej Bill revival
17:45 - 18:45 Wanastowi Vjecy revival
19:30 - 20:30 Finnlandia Nightwish tribute (Nightwish)
21:15 - 22:15 AC/DS (AC/DC revival)
23:00 - 24:00 Second hand Kabát revival
 
Vstupenky je možno zakoupit za 300Kč online v předporodeji anebo za 400Kč na místě. Děti do 130 cm mají vstup zdarma.
Během celého konání festivalu je zajištěn kompletní catering.

Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k.ú. Žižkovo Pole

63. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 12.8.2021 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Prosím, nutné dodržování hygienických opatření dle vlády ČR

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel