Aktuální informace z obce

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

Zápis do MŠ Žižkovo Pole 2024/25

oznámení a výzva aktualizace ÚAP pro správní obvod obce s rozš.půs. HB

KABELOVÁ TELEVIZE - Zařazení Sporty TV HD

věnujte prosím pozornost programovým změnám v nabídce Interaktivní TV, plánovaným na 29. 2. 2024:

Zařazení Sporty TV HD

- nový sportovní kanál Sporty TV HD zahajuje vysílání dne 1. 3. 2024
- stanice vysílá zejména volejbalové, florbalové a basketbalové přenosy; v programu mají dále své místo 2. hokejová liga a mládežnický hokej; nebudou chybět ani pořady vlastní tvorby se zaměřením na zdravý životný styl
- do nabídky Interaktivní TV stanici zařadíme v termínu 29. 2. 2024
- bude zařazeno do nabídky Pro začátek

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel