Aktuální informace z obce

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2113/2 v k.ú. Žižkovo Pole, cca 25m 2

Tříkrálovsá sbírka 2022

Vážení občané. Děkujeme všem, co přispěli do kasičky Tříkralové sbírky 2022 umístěné v COOP prodejně v Žižkově Poli. Díky Vám se podařilo v obci Žižkovo Pole vybrat 10.845,- Kč

děkujeme

Změna v jízdním řádu linky 600290/6

Změna bude platná od 17.1. 2022 - 10.12. 2022

Jedná se o změnu 600290/6, kdy spoj pojede o 5 minut dříve. viz příloha. ZABARVENÁ část, vše ostatní zůstává stejné

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 20. 1. 2022 od 18.30 hod

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel