Aktuality

ZRUŠENÍ veřejných akcí - rozsvícení stromku, setkání důchodců

Vzhledem ke zhoršující se situaci s COVID 19 a nařízení vlády ČR se nebudou v obci konat tradiční veřejné akce Rozsvícení stromečku u coop prodejny ani neproběhne Tradiční setkání důchodců.

Těšíme se na brzké setkání

a děkujeme za pochopení

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve ČTVRTEK dne 2.12.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

67. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 9.12.2021 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Prosím, nutné dodržování hygienických opatření dle vlády ČR

Změny v programové nabídce 23. 11. 2021 - kabelová televize

Vážení partneři,

vezměte prosím na vědomí, že dne 23. 11. 2021 proběhnou změny v programové nabídce Interaktivní TV.

Základní programová nabídka Pro začátek

· Přidání nových kanálů Prima STAR HD, Nova Lady HD a Prima Show HD

Tematická nabídka Sport a zábava

· Kanál Golf Channel SD nahrazujeme HD verzí

· Kanál Leo TV/Extasy nahrazujeme kanálem Brazzers HD

Nabídka Mých 5/10/15

· Přidání nových kanálů Boomerang a Extasy HD

· Kanál Golf Channel SD nahrazujeme HD verzí

· Kanál Leo TV/Extasy SD nahrazujeme kanálem Leo TV HD

· Kanál Hustler nahrazujeme kanálem Reality Kings HD

· Kanál Private nahrazujeme kanálem Brazzers HD

V nabídce Komplet se zohlední všechny výše uvedené změny.

V příloze naleznete aktualizovaný přehled programové nabídky a loga nových kanálů.
Prosím o informování vašich zákazníků.

66. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 11.11.2021 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Prosím, nutné dodržování hygienických opatření dle vlády ČR

Vývoz komunálního odpadu

Tímto sdělujeme, že zastupitelstvem obce Žižkovo Pole byla schválená ZMĚNA VE VYVÁŽENÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, a to:

Od 1. 11. 2021 bude vývoz popelnic pravidelně 1x14 dní CELOROČNĚ

!!!!! Již už nebudou svozy 1 x týdně, ty se ruší !!!!!!!!