Projekty

  • Podpora mládeže na krajské úrovni - rukodělné a řemeslné aktivity (Naše zlaté ručičky)
  • Šablony II MŠ Žižkovo Pole

Podpořil Kraj Vysočina

Šablony MŠ Žižkovo Pole