Projekty

  • Podpora mládeže na krajské úrovni - rukodělné a řemeslné aktivity (Naše zlaté ručičky)

Podpořil Kraj Vysočina

  • Šablony II MŠ Žižkovo Pole

Šablony MŠ Žižkovo Pole

  • Šablony 3 MŠ Žižkovo Pole

  • Digitalizujeme školu realizace investice národního plánu obnovy