Aktuální informace z obce

Změna vývozu komunálního odpadu (popelnic)

Chci Vás informovat o změně na letní svoz. Na letní svoz bychom přešli od dubna a to na sudé pondělí. To znamená , že jsme jeli tento týden 22.3.2021 , a pak bychom jeli až 5.4.2021 . Vzhledem k tomu ,že se ale jedná o Velikonoční pondělí , tak uskutečníme náhradní svoz a to už v sobotu 3.4.2021. Poté už ale proběhnou svozy pravidelně v sudé pondělí.

tzn. první svoz sobota 3.4., další pondělí 19.4.,3.5.,17.5.,31.5. atd

děkuji za pochopení

Informace-plánované přerušení dodávky některých služeb společnosti itself s.r.o. KABELOVKA+INTERNET

ODSTÁVKA BUDE

Od

Do

ID služby

ID služby (itself)

Název služby

Case ID

Číslo smlouvy

25.03.2021 0:00 CET

25.03.2021 6:00

-

S/33

Město Přibyslav (Konektivita)

#5103

2045/05

25.03.2021 0:00 CET

25.03.2021 6:00

-

S/34

Město Přibyslav (IPTV - Streamy)

#5103

SELF/54/2010/IP

Plánovaná odstávka přispěje ke zkvalitnění dostupných služeb a umožní jejich další rozvoj. Máte-li jakékoli dotazy k průběhu výpadku nebo k následnému obnovení provozu služeb, prosím, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese noc@itself.cz .

Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení.

Informace - jízdní řád 600290 - změna - posun o 3 minuty spojů 2,4,6

Od 7. 3. 2021 dojde ke změně jízdního řádu linky 600290. Změna spočívá v uspíšení spojů 2, 4 a 6 o 3 minuty, tak aby byla zajištěna lepší návaznost na vlaky v Chotěboři.

Dále upozorňuji, že od 7. 3. 2021 bude i nadále pokračovat omezení víkendových spojů, ke kterému se přidá ještě prázdninový režim jízdních řádů a tam kde to bylo proveditelné, tak i prodloužení intervalu mezi spoji na 2 hodiny. Linky 600290 se týká pouze pokračující omezení nedělních spojů 101 a 102.

Informace o omezení dopravy - autobus o víkendu, vlaky

informujeme o mimořádné úpravě jízdních řádů ve veřejné linkové a drážní dopravě z důvodu aktuálně platných vládních opatření v rámci snahy zamezit šíření nákazy COVID 19. Reakcí na uzavření školských zařízení dochází v linkové (autobusové) dopravě k termínu 7. 3. 2021 k zavedení prázdninového jízdního řádu (verze letních prázdnin). Současně je nadále ve stejném rozsahu omezen provoz víkendové dopravy. V drážní dopravě dochází k termínu 8. 3. 2021 obdobné redukci spojů jako v roce 2020. Pro lepší orientaci přikládám v příloze sumář daných redukcí. Současně bychom vás chtěli ujistit, že jsme připraveni velmi rychle reagovat na rozvolňování vládou nastavených opatření a například v okamžiku otevření školských zařízení obnovit spoje do podoby jízdního řádu v době školní výuky. Jakékoliv informace o jízdních řádech je možné ověřit prostřednictvím portálu IDOS www.idos.cz, případně u nás na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. K informování cestujících využíváme jak mediální prostor, tak informace ve webovém prostředí.

Děkuji za pochopení

 seznamy jsou v přílohách

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel