Aktuální informace z obce

Výsledky voleb - PREZIDENT REPUBLIKY - II.kolo

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina ZK 01/2023

jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 7. února 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Podkladové materiály na toto jednání naleznete v příloze

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Honebního společenstva Česká Bělá

Honební společenstvo Česká Bělá, se sídlem Česká Bělá, 582 61, IČ 71156623, zastoupené v době svolání místostarostou Honebního společenstva Česká Bělá Milanem Kubátem, svolává Valnou hromadu Honebního společenstva Česká Bělá, která se uskuteční dne 17.2.2023 v 17 hodin v malém sále Kulturního domu v České Bělé čp. 50.

81. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 9. 2. 2023 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Vstupné ZDARMA

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel