Aktuální informace z obce

Vítání ptačího zpěvu - sobota 29.dubna 2023 v Havl Brodě

Srdečně zveme na „tradiční“ Vítání ptačího zpěvu! Pozor však na změnu „tradičního“ termínu!

sobota 29. 4. 2023 pře ZŠ v Sadech v Havl. Brodě, sraz účastníků ve 4:00 hod, v 7:00 konec vycházky, od 7:00 - 8:00 ukázky odchytu a kroužkování ptáků 

28. ročník výstavy ZAHRADA Havl.Brod - 21.4. - 23.4.2023

Výstava proběhne ve dnech 21. - 23.4. opět ve vnitřních i venkovních prostorách KD Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Usnesení ze dne 21.3.2023

rozpočtové opatření 3/2023

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel