Aktuální informace z obce

Rozpočtové opatření č. 13/2020

Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu Žižkovo Pole

VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SE BUDE KONAT DNE 10. 2. 2021  v 13.30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Žižkovo Pole č.p. 9

Poplatky - ODPADY 2021, PSI 2021

Vybíráme poplatky za odpady.

Splatnost poplatku pro občany s trvalým pobytem do 31. 3. 2021 za cenu 420,- Kč/osobu s trv. pobytem. Děti do 6 let věku neplatí poplatek!!! Majitelé chalup užívaných k rekreaci 700,-Kč/rok. Podnikatelé - 1300,- Kč/komunální odpad, separovaný odpad 600,- Kč

Od 1. 4. 2020 je cena za osobu 700,- Kč. !!!!!!!!!!

Dále vybíráme poplatky za PSY: 1 pes - 100,-, další pes 100,- Kč  .....

Kdo ještě nedal číslo ČIPU s sebou Očkovací průkaz !!!!!!!! 

Vše lze platit na účet obce : 9524521/0100 připsat do zprávy JMÉNO, ADRESA a č.p., ODPADY nebo PES

VÍCE INFORMACÍ  na tel: 569 484 152, 724 189 749, email obec@zizkovopole.cz, starosta@zizkovopole.cz

Děkuji Bačkovská

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr znovu OTEVŘEN I V SOBOTU.

Od 4.1.2021 je plně obnoven provoz sběrného dvora, tzn. ve středu i v sobotu

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel