Aktuální informace z obce

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy MZ

Inzerát - Hledáme švadleny na přivýdělek

Hledáme švadleny na přivýdělek. Viz příloha. Práce doma. 

Mockrát děkuji.

 

Ludmila Frištenská                     

Divadlo ÚSMĚV Ludmily Frištenské   a Jitky Veselé

Pozvánka na zasedání okrskové volební komise dne 17.9.2021 od 16:00 hod

Pozvánka na zasedání okrskové volební komise v pátek 17.9.2021 v 16:00 hod v budově OÚ Žižkovo Pole

64. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 9.9.2021 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Prosím, nutné dodržování hygienických opatření dle vlády ČR

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel