Aktuální informace z obce

Varování POLICIE ČR

V přiloženém letáčku naleznete informace, na co si dávat POZOR!!

Pozor na nákupy přes INTERNET, nesdělovat žádné informace o ÚČTU-přihlašovací údaje, údaje platební karty apod., žádné OSOBNÍ ÚDAJE,

POZOR!!! Na podvodníky

Oznámení o době a místě konání volby Prezidenta republiky - II.kolo

Revize kotlů - kominictví M&N

kominictví Menšík a Novotný bude ve vaší obci dne 25.1.2023 provádět kontroly a čištění komínů, spalinových cest, čištění spalinových cest u plynových kotlů a revize kotlů na tuhá paliva.. Cena za čištění a kontrolu i se zprávou o provedení kontrol a čištění činí 410,-Kč.
 
Cena revize kotlů na tuhá paliva všech tipů značky VIADRUS činí 800,-Kč. Zájemci se mohou objednávat u naší operátorky na telefonním čísle +420 722 944 385

Tříkrálová sbírka

dne 7.1.2023 proběhla tříkrálová sbírka v obci Žižkovo Pole. 

Vybralo se  21.971,- Kč

Všem, kteří na pomoc potřebným a lidem v nouzi přispěli, moc děkujeme!!

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel