Aktuální informace z obce

Setkání HARMONIKÁŘŮ - 25.9.2022 od 13:00 hod

Obec Žižkovo Pole a Sportovci Žižkovo Pole Vás srděčně zvou na 1. Setkání HARMONIKÁŘŮ. Bude se konat v neděli 25.9.2022 od 13:00 hod v sále nad Mateřskou školou (1.patro - možnost bezbariérového přístupu). 

Vstupné 50,- Kč

Občerstvení zajištěno.

Sklářská pec 26.8.-28.8.2022 - havl.Brod, Vlkovsko

Skláři Vysočiny a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro vás tradičně připravili na poslední prázdninový víkend 26. – 28. srpna tavbu skla v replice středověké sklářské pece. Tento ročník je obohacen o mezinárodní rozměr. Přijedou za námi kolegové z Rakouska, kteří zkoušejí podobný experiment ve skanzenu v Elsarnu v Dolním Rakousku (replika sklářské pece z doby římské). Kromě kouzla skla a šikovných rukou sklářů v čele s Františkem Novákem si můžete vychutnat i další řemesla – hrnčířství, výrobu šindelů, stloukání másla či zpracování textilu. Doprovodný program proběhne v sobotu, pátek je věnován sklu, výkladu o sklářství a starých technikách, v neděli se bude od 10.00 konat aukce výrobků ze sklářské pece. Tavba v replice sklářské pece byla nominována na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Pro tavbu můžete hlasovat až do konce září na stránkách NPÚ: Památky děkují - Národní památkový ústav (npu.cz). Tento ročník tavby byl podpořen z Fondu malých projektů Kraje Vysočina.

Bramboriáda

obce Nová Ves u Světlé si Vás dovoluje pozvat na Novoveskou bramboriáda 2022, která se uskuteční tuto sobotu 27. srpna 2022 na fotbalovém hřišti v Nové Vsi u Světlé. Od 13:30 hodin nás čeká zábavné odpoledne plné her vystoupení Vládi Hrona, nanuková show a mnoho dobré muziky. Vedle kulturního programu jsou připraveny zejména pro děti skákací hrady, fyzioterapeutčin í psi atd.

Večer proběhne parket s kapelou impuls.

Na akci se nevybírá vstupné a všichni návštěvníci jsou srdečně zváni !

Traktoriáda VELKÁ LOSENICE SOBOTA 1.10.2022

obec Velká Losenice zve na akci "TRAKTORIÁDA - sraz traktorů a zemědělských strojů" v soboru 2.10.2022 od 10:00 - 11:00 hod registrace účastníků.

Více na plakátu v příloze

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel