Aktuální informace z obce

85. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Vstupné ZDARMA

Divadelní spolek Fřištenský a Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské

uvádí veselé maňáskové představení:

Jak vepřík a kůzle spolu hospodařili

3.6. od 10:00 hod v Chotěboři, ul. Kosmonautů 1665, COOP HB u Pavluši I.patro

NÁVRH - Závěrečný účet SOP, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022

rozpočtové opatření 5/2023

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel