Aktuální informace z obce

Koberce TREND - Akce - 20% na všechno

 která se koná pouze ve dnech od středy 15.5. do soboty 18.5.2024.

Svazek obcí PŘIBYSLAVSKA - návrh závěr.účtu za rok 2023, zpráva o přezkoumání hospodaření r 2023

přílohy:

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Přibyslavska (SOP)

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu, rozpočtu, závěrečného účtu SOP

96. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 9.5.2024 od 15:00 hod

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Vstupné ZDARMA

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Kraj Vysočina - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel