Aktuální informace z obce

Informace o budoucí středoškoláky a jejich rodiče

aby měli všichni uchazečidostatek informací a podporu při využívání nového systému DiPSY.
Na webovém portálu www.prihlaskynastredni.cz naleznete veškeré podrobnosti a v únoru bude rodičům v systému www.DiPSY.cz k dispozici i infolinka, kde jim operátoři v případě nesnází odpoví na otázky či pomohou s vyplněním přihlášky na dálku

 

93. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 8.2.2024 od 15:00 hod

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Vstupné ZDARMA

Výškové práce - ořezy stromů

během ledna - února budeme v sousedních obcích provádět ořezy stromů a riziková kácení. Tyto práce děláme za pomoci horolezeckých technik - postupné ořezávání a spouštění dřevní hmoty na lanech. Rád bych Vám tyto služby také nabídl. Cena za ořez jednoho vzrostlého stromu je cca. 4500 - 8000,- Kč a kácení se pohybuje v podobných relacích. 
 
V případě zájmu se mohu u Vás zastavit a dané stromy nezávazně nacenit. 
 
Jako firma jsme pojištěni proti rizikům do výše 7 000 000,- Kč.

Tříkrálová sbírka

V obci Žižkovo Pole se vybralo do kasiček 22.002,- Kč.

 

Výtěžkem bude podpořeno:

-Charitní ošetřovatelská služba - nákup osobního automobilu poro charitní ošetřovatelskou službu, která poskytuje zdravoptní péči v domácím prostředí klienta.

-Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Humpolci - pro vzniklou ambulantní službu NZDM se uhradí vybavení, nájem, energie, taktéž se nakoupí potřebné vybavení pro děti pro volný čas, výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží.

-Dobrovolnictví - v Oblastní charitě pracuje řada dobrovolníků. cílem je získání finančních prostředků pro zajištění nákladů spojených s prací dobrovolníků a koordinátorů, kteří se podílejí na realizaci projektu Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Všem moc děkujeme za příspěvky. Velice si toho vážíme 

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel