Aktuální informace z obce

67. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 9.12.2021 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Prosím, nutné dodržování hygienických opatření dle vlády ČR

Změny v programové nabídce 23. 11. 2021 - kabelová televize

Vážení partneři,

vezměte prosím na vědomí, že dne 23. 11. 2021 proběhnou změny v programové nabídce Interaktivní TV.

Základní programová nabídka Pro začátek

· Přidání nových kanálů Prima STAR HD, Nova Lady HD a Prima Show HD

Tematická nabídka Sport a zábava

· Kanál Golf Channel SD nahrazujeme HD verzí

· Kanál Leo TV/Extasy nahrazujeme kanálem Brazzers HD

Nabídka Mých 5/10/15

· Přidání nových kanálů Boomerang a Extasy HD

· Kanál Golf Channel SD nahrazujeme HD verzí

· Kanál Leo TV/Extasy SD nahrazujeme kanálem Leo TV HD

· Kanál Hustler nahrazujeme kanálem Reality Kings HD

· Kanál Private nahrazujeme kanálem Brazzers HD

V nabídce Komplet se zohlední všechny výše uvedené změny.

V příloze naleznete aktualizovaný přehled programové nabídky a loga nových kanálů.
Prosím o informování vašich zákazníků.

66. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 11.11.2021 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Prosím, nutné dodržování hygienických opatření dle vlády ČR

Vývoz komunálního odpadu

Tímto sdělujeme, že zastupitelstvem obce Žižkovo Pole byla schválená ZMĚNA VE VYVÁŽENÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, a to:

Od 1. 11. 2021 bude vývoz popelnic pravidelně 1x14 dní CELOROČNĚ

!!!!! Již už nebudou svozy 1 x týdně, ty se ruší !!!!!!!!

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel