Aktuální informace z obce

Pozvánka na oslavu 150. výročí založení dřevozpracujícího závodu ve Ždírci nad Doubravou

dřevozpracující závod STORA ENSO ve Ždírci nad Doubravou srdečně zve na Den otevřených dveří

v sobotu 17. 6. 2023 od 9:00 hod

Bohatý program po celý den viz.příloha

Koberce TREND

akce- 25% , která se koná pouze tento týden ve dnech od 17.-20.5.2023.

 

Rozbory vody ze studní v obci Žižkovo Pole

Obec  Žižkovo Pole nabízí zprostředkování rozborů vody ze studní(od ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě,Vrchlického 57,586 01 Jihlava). Ceny dle vybraného rozboru. Zájemci se můžou nahlásit na OÚ do 21.5. O termínu odběru budou následně informováni.

havlíčkobrodský kulturní kalendář a program Městského divadla a kina Ostrov na květen

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel