Aktuální informace z obce

Platba za komunální odpady (KO) na rok 2021

Platba za KO na rok 2021 - cena 420,- Kč/občan s trvalým pobytem, děti do 6 let osvobozené, 700,-Kč/chalupa, 1300,- Kč/podnikatel KO + 600,- Kč/podnikatel separovaný odpad., lze platit:

Hotově na oú Žižkovo Pole

Na účet obce Žižkovo Pole - 9524521/0100, do zprávy pro příjemce uvézt: JMÉNO, adresu + č.p.

Informace na tel. 569 484 152, 724 189 749, p.Bačkovská

Ztracený pes

pomoc při pátrání psa, více v příloze

NOVÝ jízdní řád platný od 1.1.2021

Vážení občané, od 1.1. 2021 vstoupí v platnost nového jízdního řádu. Největší změna ojezd z Přibyslavi 9:55 (bylo 9:30), dále školní BUS 13:55 (bylo 13:20). Jeden spoj přidán 14:55. Ranní spoje jsou minutové, přesto pozor!!!!!!! Jsou tam i nové spoje.

Tento jízdní řád je navrhnut tak, aby spoje na sebe navazovaly.

děkuji za pochopení

Informace - sběrný dvůr

Od 16. 12. 2020 - 31. 1. 2021 bude sběrný dvůr fungovat pouze středy, Důvod DOVOLENÁ

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel