Veřejné zakázky

odkaz: https://nen.nipez.cz/

zakázka: 

"Opravy místních komunikací v obci Žižkovo Pole a Technická dopravní infrastruktura - lokalita RD - Obec Žižkovo Pole" - 2022-2023

Odkaz: Profil zadavatele

 https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zizkovo-pole_1745/ 

Zakázky:

"Rekonstrukce vytápění ve víceúčelové budově č.p. 16" - 2023

"Oprava vodovodu Žižkovo Pole - výměna armatur" - 2022

"Posílení jímacího území Modlíkov - Na Prostředkách" - 2016-2017

"Udržovací práce - oprava hřbitovní zdi" - 2017

"Udržovací práce - oprava povrchu místních komunikací"

"ZTV 12 RD  -  Žižkovo Pole -  S0 03 Vodovod"

"ZTV 12 RD  -  Žižkovo Pole"

"Oprava hřbitovní zdi a márnice" - 2016

"Energetické úspory pro OÚ v obci Žižkovo Pole" - 2015

" Stavební úpravy (změna vytápění) obecního úřadu Žižkovo Pole"

 Poptávka prací na provedení projektových prací pro stavbu "Vvbudování chodníků a oprava

  komunikace II/351, Obec Žižkovo Pole" - 2018

Udržovací práce - oprava povrchu místních komunikací" - 2018

"Orientační osvětlení Žižkovo Pole" - 2020-2021

"Pořízení DA - obec Žižkovo Pole" - 2021

"Obnova sportovišť v obci Žižkovo Pole" - 2021-2022

"Technická a dopravní infrastruktura - lokalita RD Žižkovo Pole" a "Opravy místních komunikací v obci Žižkovo Pole" - 2021-2022