Dotace

MMR - Opravy místních komunikací v obci Žižkovo Pole

SZIF - Veřejné prostranství v obci Žižkovo Pole

MMR - Obnova sportovišť v obci Žižkovo Pole

Dotace Kraj Vysočina

NPŽP ČR - Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole - 2022

NPŽP ČR - dotace "Přírodní zahrada u MŠ" 2021

NPŽP ČR - Výsadba stromů 2019