NPŽP ČR - Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole - 2022

Projekt: "Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole"

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí" 

více viz. publicita níže

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

NPŽP