Archiv dokumentů

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí, aktualizované k datu 1. 10. 2014.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-urcite-identifikovani-vlastnici v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude nadále pravidelně čtvrtletně akualizován.

 

Volební období 2010 - 2014

Obec Žižkovo Pole děkuje všem spoluobčanům za pomoc ve volebním období 2010-2014. 

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Program rozvoje Kraje Vysočina

Seznam nezapsaných nemovitostí v KN

Informace pro veřejnost, výzva občanům, seznam nemovitostí.

Seznam nemovistostí , jichž se výzva týká, je také zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci "Nabídka majetku"

 

Záměr - Dodatek č. 6 - LDO