Archiv dokumentů

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Svazek obecních lesů Přibyslav

Rozpočet  na rok 2017

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v KN, aktualizované k datu 1.8.2016.

SOP - rozpočet na rok 2017

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech

Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Uzavírka silnice II/351 v Macourově -rekonstrukce mostu.

Platnost stanovení 1.9.2016 -  28.10.2016