Archiv dokumentů

Střednědobý výhled rozpočtu obce Žižkovo Pole

Střednědobý výhled rozpočtu  na roky 2018 a 2019

Lesy ČR - podmínky pro výběrové řízení

Bližší podmínky a podrobnosti o prodeji nemovitého majetku v k.ú. Žižkovo Pole jsou zvěřeněny na inter. stránkách .

www.lesycr.cz

www.Sreality.cz

MZE - Veřejná vyhláška

Nařízení vlastníkům lesa na území ČR viz. příloha

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní  oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Nařízení státní veterinární správy o ukončení opatření ke zdolání nebezpečné nákazy-moru včelího plodu

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení

Vybudování chodníku a oprava  komunikace II/351, obec  Žižkovo Pole SO 101, SO 102, SO 103, SO 104

Žižkovo Pole