Archiv dokumentů

SOP - Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2018 -2021

SOP- Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016

Povinně zveřejněné informace podle zákona 250/2000 Sb. Svazek obecních lesů

Svazek obecních lesů Přibyslav

Závěrečný účet r. 2015

Rozpočtový výhled r. 2017 -2020

Rozpočet 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2015

Zpráva o výsledku hospodaření obce

Zpráva o výsledku hospodaření obce 2012

Zpráva o výsledku hospodaření obce 2013

Zpráva o výsledku hospodaření obce 2014

Zpráva o výsledku hospodaření obce 2015

Zpráva o výsledku hospodaření obce 2016

Zpráva o výsledku hospodaření obce 2017

Závěrečný účet 2016

Zpráva o výsledku přeskoumámí hospodaření r. 2016

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - fin 2

Závěrečný účet 2016

Návrh závěr účtu r.2016

Závěrečný účet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016, výkaz hodnocení plnění rozpočtu  ÚSC,zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření 2016

NÁVRH -ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014    

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013     

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011