Záměr prodeje pozemku p.č.st. 14/2 v k.ú. Žižkovo Pole, cca 80 m2

Zpět na výpis