Aktuální informace z obce

Výzva ke zpracování kůrovcových stromů a nahodilé těžby

44. Posezení s harmonikou pod vedením p.Sejkory dne 11.4.2019 od 15 hod.

Hasičský ples 2.3.2019

Sdh Žiižkovo Pole srdečně zvou na HASIČSKÝ PLES konaný 2.3.2019 od 20.00 hod. Bohatá tombola a souteže. K poslechu a tanci hraje kapela GARDE.

43. Posezení s harmonikou pod vedením p.Sejkory dne 14.3.2019

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel