Aktuální informace z obce

INFORMACE o změně komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu proběhne zítra ve středu 24.4., a poté až 8.5., následně to bude každý lichý týden.

Svoz bioodpadu, 1x14 dní od 15.4.2019

Svoz kontajnerů na biodpady budou vyváženy 1 x 14 dní z míst určených obecním úřadem.

45. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory dne 9.5.2019 od 15 hod.

Cizinci žijící v naší obci - volby EP

Cizinci, občané s trvalým pobytem, žijící v naší obci, mají možnost dostavit se na obecní úřad v Žižkově Poli a vyzvednout si "Informace o zásadách a způsobu hlasování ve volbách do EP na území ČR". Je to příručka v cizých jazycích. Děkuji

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel