Aktuální informace z obce

Upozornění na změnu svozu komunálního odpadu .

Změna svozu komunálního odpadu od 1. 5. 2017.

Svoz bude 1 x 14 dní a to  v lichých týdnech, vývozní den se nemění (tj. středa).

Nabídka pronájmu v bytovém době pro seniory Rozsochatec

FÚ -- přiznání k dani z příjmů za rok 2016

Poplatky - odpady

Poplatky za odpady jsou splatné nejpozději do 31.3.2017

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel