Archiv dokumentů

Záměr prodeje pozemku p.č. 41/4 k.ú. Žižkovo Pole

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy

Rozhodnutí- úplná uzavírka silnice II/351 dne 19. 5. 2018

Uzavírka silnice II/351 dne 19.5.2018  v době od 08.10 hod. do 18.00 hod.  za obcí  Dobrá ze směru

od silnice I/19 - před obec Česká Bělá.

Důvod: " 21 ročník mezinárodní motoristické soutěže Rallye POSÁZAVÍ -  Memoriál Ing. Karla Švece".

Svazek obecních lesů Přibyslav - návrh závěrečného účtu za rok 2017

Svazek obecních lesů Přibyslav:

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Zpráva o výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí.

SOP závěrečný účet za rok 2017

Svazek obcí Přibyslavska:

Závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017