Aktuální informace z obce

Aktuální informace Ministerstva vnitra - některé změny spojené s novelou zákona od 1. 1. 2016

Změna od 1. 1. 2016  v oblasti  doručování  zásilek  ( TP na adrese sídla ohlašovny).

Žádost  o zprostředkování kontaktu.

Změna spojená s novelou zákona od 1. 1. 2016 o cestovních dokladech.

Změna spojená s novelou zákona od 1. 1. 2016 o občanských průkazech.

Záměr prodeje pozemku

KT - Změna frekvencí u 4 anologových programů !!!!

 Informace  viz. příloha

UPOZORNĚNÍ! - Maximální šetření vodou

Vážení občané, obec Žižkovo Pole Vás opakovaně žádá  o maximální šetření s vodou. Stále se zvyšuje spotřeba  a vodu jsme nuceni již dovážet . Děkujeme.

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel