Aktuální informace z obce

ČEZ Distibuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Týden pěstounství v Kraji Vysočina 1. - 5. 2018

37. posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory dne 13. 9. 2018

ARRIVA - upozornění pro cestující a veřejnost.

Upozornění na výlukový jízdní řád linky 600290 s platností od 13. 8. 2018  do  31. 10. 2018 a přemístění zastávek.

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel