Aktuální informace z obce

51. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory dne 14.11.2019 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory.

50. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory dne 10.10.2019 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory.

Jubilejní posezení 50. !!!!!

ČEZ Distibuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Čipování psů

Čipování psů bude provádět paní MvDr. Michaela Prokešová, Žižkovo Pole 152, tel. 724 551 891.

POZOR: od 1. 10. 2019

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel