Aktuální informace z obce

Sběrný dvůr Žižkovo Pole - dovolená

Sběrný dvůr Žižkovo Pole  - dovolená  (pouze středy)

OD 21. 11. 2018  -  23. 1. 2019  -  soboty otevřeny dle provozní doby

40. posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory dne 13.12. 2018

Ustanovující zasedání - zápis 1

Výsledky voleb do do Senátu Parlamentu ČR v obci Žižkovo Pole konané ve dnech 12.10.-13.10.2018

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel