Archiv dokumentů

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu

Rozpočtové opatření č.9

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2.10. 2018

ÚZSTVM - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v KN ( akualizováno 1.8.2018)

KÚ - Veřejná vyhláška - aktualizace č.4 ZÚR KrV

Aktualizace č.4  Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a vyhodnocení vlivů

na udržitelný rozvoj území.

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů