Záměr prodeje části pozemku p.č.2103/6 v k.ú. Žižkovo Pole cca 20 m2

Zpět na výpis