Záměr prodeje části pozemku p.č.2103/1 v k.ú. Žižkovo Pole, cca 135 m2

Zpět na výpis