Záměr prodeje části pozemku p.č. 81/7 cca 647 m2 v k.ú. Žižkovo Pole

Zpět na výpis