Záměr prodeje části pozemku p.č. 2143/1 v k.ú. Žižkovo Pole, cca 25m2

Zpět na výpis