Záměr prodeje části pozemku p.č. 2113/2 v k.ú. Žižkovo Pole, cca 25m 2

Zpět na výpis