Záměr prodeje části pozemku p.č. 2103/1 cca 165 m2 v k.ú. Žižkovo Pole

Zpět na výpis