Záměr prodeje části pozemku p.č. 2103/1 cca 130 m2, pozemek p.č. 2103/8 - 22 m2, oba v k.ú. Žižkovo Pole

Zpět na výpis