oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekololgických jednotek (BPEJ) v k.ú. Žižkovo Pole

Zpět na výpis