Oznámení koncepce-dle § 10c odst. 1, přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zpět na výpis