Archiv dokumentů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žižkovo Pole a Závěrečný účet obce ŽP za rok 2018

Usnesení z 22.1.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2019 dne 29.1.2019

Pozvánka na zastupitelstvo obce 22.1.2019

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku

Rozpočtové opatření č.11