Archiv dokumentů

Pozvánka na Zastupitelstvo Kraje Vysočina,

které se uskuteční dne 8. listopadu 2022 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Oznámení koncepce-dle § 10c odst. 1, přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

AKTUALIZACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 s výhledem do roku 2035

Rozpočtové opatření 12/2022

Rozpočtové opatření 11/2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Žižkovo Pole ze dne 19.10.2022