Archiv dokumentů

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Program rozvoje Kraje Vysočina

Seznam nezapsaných nemovitostí v KN

Informace pro veřejnost, výzva občanům, seznam nemovitostí.

Seznam nemovistostí , jichž se výzva týká, je také zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci "Nabídka majetku"